3LHD na Drugom međunarodnom Bijenalu arhitekture u Rotterdamu

28.05.2005.

Na drugom međunarodnom bijenalu arhitekture u Rotterdamu, Hrvatska se predstavlja projektom "Novi svjetionici hrvatskog Jadrana" dio kojeg je i projekt studija 3LHD za rekonstrukciju i revitalizaciju napuštenog bolničkog kompleksa i park-šume u Dubrovniku. 

Projekt 3LHD-a smješta sveučilišni kampus, javne i akademske sadržaje u zapušteno tkivo grada. Time se ostvaruju pretpostavke za kvalitetan, akademski turizam neograničen sezonskim atraktivnim faktorima i ujedno pruža novi javni prostor za lokalno stanovništvo. Projekt su predstavili Saša Begović i Marko Dabrović.
 Na Berlage Institutu organizirana je zasebna radna prezentacija hrvatskih projekata. Dubrovački projekt prikazan je u prezentaciji "Never-ending Summer", a u radionici i diskusiji sudjelovali su i profesori Alejandro Zaera, dekan Instituta, Elia Zengelis, Kelly Shanon i Pier Vittorio Aurelli. 

Biennale se pod naslovom "Poplava" od 26. svibnja do 26. lipnja održava u Nizozemskom Institutu za arhitekturu (NAi) i izložbenom kompleksu Las Palmas, Rotterdam i fokusira se na odnos vode i arhitekture. 

Kurator Adrian Geuze, krajobrazni arhitekt i voditelj studija West 8, osmislio je pet tematskih cjelina: Water Cities (Vodeni Gradovi) , Mare Nostrum, Polders (Polderi), Three Bays (Tri Zaljeva) i Flow (Tok), realiziranih kroz izložbe, radionice i predavanja. Hrvatska se u sklopu teme Mare Nostrum predstavlja sa sedam konkretnih projekata za sedam lokacija duž jadranske obale koje traže model za kvalitetan razvoj temeljen na poznatoj premisi održivosti.


 

Previous