3LHD nagrađen na međunarodnom natječaju za urbanističko rješenje Duilova u Splitu

06.03.2009.

Na međunarodnom urbanističkom natječaju zone Duilovo u Splitu 3LHD sa Draženom Pejkovićem podijelilo je nagradu s još dva tima.
Grad Split kao investitor i Društvo arhitekata Splita kao organizator objavili su da nisu dodijeljene 1. i 2. nagrada, već tri jednakovrijedne 3. nagrade. Obzirom na kompleksnost zahvata žiri je objavio da će se finalna podloga za detaljnije urbanističke planove na području Duilova razrađivati na zajedničkoj radionici na kojoj bi sudjelovali svi nagrađeni autori.
Namjera projekta uređenja Duilova  bila je oplemeniti južno pročelje Splita s urbanom infrastrukturnom regulacijskom matricom, te afirmirati ideju izlaska grada na obalu.

Više ovdje.

Previous