Potpisan ugovor za Dječji vrtić Kupari

09.01.2024.

Općinski načelnik Općine Župa Dubrovačka Silvio Nardelli i Marko Dabrović u ime 3LHD-a potpisali su ugovor za izradu kompletne projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje novog Dječjeg vrtića u Kuparima. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave odabrana je ponuda tvrtke Studio 3LHD.
Sredstva za realizaciju ovog ugovora kao i dijela izgradnje osigurana su putem Ministarstva znanosti i obrazovanja koje Općini Župa dubrovačka odobrilo 17.280.000,00  milijuna kuna, odnosno 2,3 milijuna eura za izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića u Kuparima.
Paralelno s izradom projektne dokumentacije u tijeku je i jedan od preduvjeta za realizaciju projekta izgradnje novog dječjeg vrtića - postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Blato koji se u prvom redu odnosi na ucrtavanje konačne varijante proširenja i rekonstrukcije bujičnog toka Tarante.

Previous