Predavanje 3LHD-a u DAZ-u
6. lipanj 2007

Predavanje 3LHD-a iz ciklusa predavanja o arhitekturi ´Sasvim drugih 10´, pod naslovom ´13/150´, održano je u Društvu Arhitekata Zagreba, u utorak 5. lipnja 2007. u 20 sati.