Predstavljanje perivoja dvorca Janković

13.09.2018.

U Suhopolju je na javnoj tribini Suhopoljčanima predstavljen projekt uređenja perivoja te samog dvorca Janković čija je obnova pri kraju. Projektom krajobraznog uređenja predviđa se očuvanje 859 stabala, rušenje 375 starih i bolesnih stabala te sadnja 195 novih stabala, 664 grmova, 1367 metara živice kojom će se "ograditi" perivoj i zaštititi od onečišćenja s prometnica te postavljanje 27 klupa i 25 koševa za smeće. 
Više o projektu ovdje.

Previous