Prihvaćeno rješenje za novi hotel Belvedere
3. listopad 2016

Na sjednici gradskog vijeća grada Dubrovnika održanoj u petak 30. rujna prihvaćeno je rješenje za novi hotel Belvedere. Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo ukidanje sadašnjeg DPU Belvedere, uz dvije tehničke dopune koje se odnose na maksimalno trajanje javnog uvida u trajanju od 15 dana te potvrdu da javno pomorsko dobro nije povezano sa projektom. Projekt je vijeću prezentirao Marko Dabrović, jedan od partnera u 3LHDu.