Završena ACI marina Rovinj

18.12.2018.

Završeni su radovi na ACI Marini u Rovinju. Lokaciju definiraju javni park, rovinjski akvatorij s pogledom na gradsku jezgru i bogata turistička i sportsko-rekreacijska ponuda. Na projektu smo bili angažirani na kopnenom dijelu marine - oblikovanju i izgradnji nove građevine za usluge nautičarima te uređenju prometnih i ozelenjenih površina. Sklop marine je oblikovan u jedinstveni volumen umetnut u tkivo šetnice i vidljiv isključivo pročeljem na razini obale. Iznimku čini restoran/caffe lounge-bar na krovu građevine koji predstavlja proširenje sadržaja gradske šetnice. 
 Više o projektu ovdje.

Previous