2. Međunarodni seminar "Održive sportske dvorane i stadioni: od ideje od realizacije"

Hrvatski olimpijski odbor (HOO)

25. March 2009

Na 2. Međunarodnom seminaru "Održive sportske dvorane i stadioni: od ideje od realizacije" 3LHD se predstavio sa tri projekta sportskih dvorana - sportskom dvoranom Bale u Balama, Centrom Zamet u Rijeci i Spaladium Arenom u Splitu.
Seminar je održan u Zagrebu, od 25. do 27. Ožujka 2009., u organizaciji HOO-a i Društva građevinskih inženjera Zagreba (DGIZ) te uz suradnju Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), Međunarodne unije arhitekata - Program za sport i dokolicu (UIA) te Zagrebačkog športskog saveza (ZŠS). Predavači su bili eminentni europski stručnjaci koji su vlastitim primjerima pokazali uspješno vođenje sportskih objekata.

 

Previous