Medalja za urbanizam

Hrvatska komora arhitekata

04. September 2020

Nagrađeni smo Medaljom za urbanizam za projekt Grand Park Hotela Rovinj. Godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata za 2019.godinu dodijeljene su u petak u sklopu Dana arhitekata 4.0 u Šibeniku. Grand Park Hotel Rovinj polazna je točka iz užeg gradskog prostora prema turističkim sadržajima zone Monte Mulini i s projektima ACI Marine, javne šetnice i pristupnog platoa s molom svojevrsna točka na i velikog projekta obnove i podizanja standarda turističke ponude grada Rovinja. Iako je bio nominiran u kategoriji Medalja za arhitekturu, stručni je žiri GPHR iznimno nagradio upravo medaljom za urbanizam uz pojašnjenje: "Grandioznost i osebujnost prostornog iskoraka Grand Park Hotela Rovinj u Rovinju naložila je analogno osebujni iskorak žirija koji je Medalju dodijelio Studiju 3LHD za sklop Grand Park Hotela u Rovinju."
 

Previous