Tim

Romana Ilić
DIREKTOR
romana@3lhd.com

Tena Knežević
PROJEKTANT
tena.knezevic@3lhd.com

Danilo Mrdak
IT, ADMINISTRATOR
danilo@3lhd.com

Paula Bogović
STUDENT
paula.bogovic@3lhd.com

Ivana Kazija
PROJEKTANT VODITELJ
ivana.kazija@3lhd.com

Leon Lazaneo
PROJEKTANT VODITELJ
leon@3lhd.com

Nora Dešković
PROJEKTANT PRIPRAVNIK
nora.deskovic@3lhd.com

Jure Živković
PROJEKTANT VODITELJ
jure@3lhd.com

Hrvoje Šćurić
ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

Iva Prtenjača
PROJEKTANT
iva.prtenjaca@3lhd.com

Ivana Marić
PROJEKTANT
ivana.maric@3lhd.com

Dora Kodrić
PROJEKTANT SENIOR
dorak@3lhd.com

Mladena Žarković
ADMINISTRACIJA I ODNOSI S JAVNOŠĆU
mladena@3lhd.com

Sofija Vrtarić
PROJEKTANT
sofija@3lhd.com

Ana Bjelić
PROJEKTANT SENIOR
anab@3lhd.com

Viktorija Genzić
STUDENT PROJEKTANT

Nives Krsnik Rister
PROJEKTANT SENIOR
nives@3lhd.com

Ivana Šajn
PROJEKTANT VODITELJ
ivana@3lhd.com

Andrea Šandrk
PROJEKTANT JUNIOR
andrea.sandrk@3lhd.com

Dario Kristić
PROJEKTANT SENIOR
dario.kristic@3lhd.com

Uršula Juvan
PROJEKTANT VODITELJ
ursula@3lhd.com

Katarina Bešlić
POSEBNI PROJEKTI
katarina.mlinarevic@3lhd.com

Marko Ramov
PROJEKTANT SENIOR
marko.ramov@3lhd.com

Dalia Colić
PROJEKTANT SENIOR
dalia@3lhd.com

Mario Harni
VIZUALIZACIJE
mario@3lhd.com

Marijana Pivac
PROJEKTANT VODITELJ
marijana@3lhd.com

Tamara Janjić
PROJEKTANT JUNIOR
tamara.janjic@3lhd.com

Dragan Dodoš
PROJEKTANT JUNIOR
dragan.dodos@3lhd.com

Aja Zorić
UREDNIK ARHIVE MATERIJALA, SURADNIK PROJEKTNOG TIMA
aja.zoric@3lhd.com

Dragana Šimić
PROJEKTANT VODITELJ
dragana@3lhd.com

Aljoša Kotnjek
PROJEKTANT
aljosa.kotnjek@3lhd.com

Daša Manojlović
PROJEKTANT VODITELJ
dasa@3lhd.com

Jelena Prokop
PROJEKTANT SENIOR
jelena.prokop@3lhd.com

Hana Kevilj
PROJEKTANT VODITELJ
hana.kevilj@3lhd.com

Denis Hrvatin
PROJEKTANT
denis@3lhd.com

Filip Tomaško
PROJEKTANT
filip.tomasko@3lhd.com

Zorislav Petrić
PROJEKTANT VODITELJ
zorislav@3lhd.com

Nevenka Annamaria Krželj
PROJEKTANT
nevenka.krzelj@3lhd.com

Ines Vlahović Mazinjanin
PROJEKTANT SENIOR
ines@3lhd.com

Koraljka Mandarić
POSEBNI PROJEKTI
koraljka@3lhd.com

Ana Mikelić
PROJEKTANT VODITELJ
ana@3lhd.com

Nina Žaja
PROJEKTANT
nina.zaja@3lhd.com

Elena Šimić
PROJEKTANT
elena.simic@3lhd.com

Andrea Rosandić
STUDENT PROJEKTANT

Dorian Grbanović
POSEBNI PROJEKTI
dorian.grbanovic@3lhd.com

Dino Šaruga
PROJEKTANT
dino.saruga@3lhd.com

Luka Matošević
PROJEKTANT
luka.matosevic@3lhd.com

Joško Kotula
PROJEKTANT SENIOR
josko.kotula@3lhd.com

Ana Oršolić
PROJEKTANT
ana.orsolic@3lhd.com

Tamara Paulina Pavković
PROJEKTANT
tamara@3lhd.com

Mia Andrašević Vukelić
PROJEKTANT VODITELJ
mia@3lhd.com

Zoran Šuša
PROJEKTANT VODITELJ
zoran@3lhd.com

Dominik Žuvela
PROJEKTANT SENIOR
dominik.zuvela@3lhd.com

Tamara Jeger
PROJEKTANT SENIOR
tamara.jeger@3lhd.com

Nevena Kuzmanić
PROJEKTANT VODITELJ
nevena@3lhd.com

Roko Guberina
PROJEKTANT JUNIOR
roko.guberina@3lhd.com

Branimir Turčić
VIZUALIZACIJE
branimir@3lhd.com

Julija Punčec
STUDENT PROJEKTANT

Koraljka Brebrić Kleončić
PROJEKTANT VODITELJ
kora@3lhd.com

Vera Gjokaj
VODITELJ FINANCIJA
vera.gjokaj@3lhd.com

Antonia Dajak
PROJEKTANT
antonia.dajak@3lhd.com

Vibor Granić
PROJEKTANT SENIOR
vibor@3lhd.com