Aktivirao se projekt Autobusnog terminala Žabica

21.07.2022.

Sedamnaest godina nakon osvojene 1. nagrade na natječaju za idejno rješenje autobusnog terminala Žabica i izrade kompletne projektne dokumentacije projekt se u svibnju 2022. ponovno aktivirao. Grad Rijeka raspisao je natječaj za prodaju nekretnine radi izgradnje višenamjenske građevine "Kompleks Žabica". Gradsko vijeće je donijelo odluku o prihvaćanju ponude tvrtke Best in parking te je otvoren put za realizaciju projekta.

Rpočitajte više o projeku ovdje.

Previous