Aktivnost na gradilištu SRC Đurđevac

11.10.2017.

Na gradilištu Sportsko-rekreativnog centra u Đurđevcu privode se kraju armirano-betonski radovi na zidovima od vidljivog betona s dodatkom žutog pigmenta. Paralelno se izrađuju uzorci prefabriciranih montažnih tribina i betonskih opločnika koji će služiti kao završni sloj na ravnom prohodnom krovu građevine. SRC Đurđevac smješten je na izlazu iz centra grada u smjeru park-šume Borik. Na lokaciji je u planu izgradnja kompleksa građevina za sport i rekreaciju. Prvi dio centra koji je trenutno u gradnji obuhvaća zgradu nogometnog stadiona s pristupnim putem. Uz kaskadnu formu zgrade, glavni oblikovni element je žuti beton inspiriran samom lokacijom - u blizini parcele nalazi se geografsko-botanički rezervat "Đurđevečki peski".

Više o projektu ovdje.

Previous