Kampusu Borongaj 3LHDa druga nagrada na natječaju

21.01.2011.

Projekt 3LHDa, Kampus Borongaj, osvojio je 2. nagradu na natječaju za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za kampus Borongaj u Zagrebu. Planiranje novog Kampusa Borongaj ujedno je i stvaranje plana razvoja novog dijela grada, pri čemu se postavljaju dva bitna pitanja: kako stvoriti novi kvalitetan dio grada i koji će biti glavni katalizator razvoja. 3LHD je predložio stvaranje koncepta klastera u zelenoj šumi, jasno definirajući "prazan" prirodni prostor, granice, infrastrukturu i hijerarhiju. Svaki klaster ima izrađenu matricu i svoju specifičnost - javni prostor, javnu zgradu i formirana ulična pročelja te se tako postepeno razvija plan Zelenog Kampusa Borongaj. 
Više o projektu ovdje.

Previous