Promocija projekta i knjige "Novi Svjetionici Hrvatskog Jadrana" u Zagrebu

20.06.2006.

U zagrebačkoj je Galeriji Klovićevi dvori 20. lipnja otvorena izložba "Novi Svjetionici Hrvatskog Jadrana". Pritom je predstavljen i katalog-knjiga istog naziva. Izloženi su radovi nastali u sklopu projekta Berlage Instituta iz Rotterdama i Udruženja Hrvatskih Arhitekata.Projekt "Novi Svjetionici Hrvatskog Jadrana" koncentrira se na promišljanje planiranja hrvatske obale poštujući pri tom premise očuvanja, održivog razvoja i transparentnosti u kreiranju i odlučivanju. Ove načelne vodilje konkretizirane su rješenjima sedam specifičnih i zahtijevnih lokacija: Labinskog podzemnog grada, kamenoloma u Omišlju, kazamata Golog otoka, prepletenog gradskog i sveučilišnog sadržaja i prostora u Zadru i u Dubrovniku, polivalentnog prostora Dugog Rata, te nanovo definiranog prostora kazališta u Starom Gradu.Arhitekti studija 3LHD bavili su se dubrovačkom lokacijom. Kritički promatrajući zatečeno stanje i vrijednosti, rad revitalizira napuštenu lokaciju bolnice kreirajući obrazovni javni sadržaj unutar Parka prirode. Time "izgubljeni" prostor postaje nukleus/svjetionik koji promovira novi aspekt intelektualnog turizma.Izložba i knjiga prikazuju proces razvoja projekta od trenutka izrade programa i apliciranja za financiranje od Matra programa nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova do prikaza inicijalne faze razvoja projekata za lokacije nastalih u uskoj suradnji između arhitekata i predstavnika lokalnih zajednica. Projekti prikazani na izložbi i predstavljeni u knjizi definiraju incijalne prijedloge koji će se razvijati u nastavku projekta, te su ujedno temelj za usmjeravanje diskusije kako pripremati lokacije za razvoj i određivati njihovu namjenu, s ciljem izrade konačnog prijedloga uključenog u izradu dokumenta prostornog uređenja.Dan poslije, 21. lipnja održan je i seminar "Mediteran Kakav Bi Mogao Biti". Okupio je arhitekte, zainteresirane stručnjake i predstavnike lokalnih samouprava sedam lokacija koje su obuhvaćene projektom. Rad seminara koncentrirao se na raspravu o promišljanju novih oblika turističke ponude, javno-privatnom partnerstvu pri izgradnji na obali i razvoju sveučilišta kao jedne od sadržajnih smjernica.

Više ovdje.

Previous