Sportsko-rekreacijski centar u Đurđevcu

15.07.2014.

3LHD zajedno sa gradom Đurđevcem radi na idejnom projektu za Športsko - rekreacijski centar Đurđevac. U užem urbanom području grada, u blizini Starog grada i lokacije održavanja Picokijade planira se izgradnja rekreacijske zone s vanjskim bazenima, igralištima za rukomet i mali nogomet, atletskim stazama, šumskim fitness poligonom te kampom koji će nadopunjavati već postojeće sadržaje. Projekt će omogućiti funkcionalnu povezanost sa Starim gradom, postojećim hotelom i budućim adventure parkom na području Đurđevačkih Pijesaka. 
Više o projektu ovdje.

Previous