Sudjelovanje na okruglom stolu Rehabilitacija turizma: Ignorancija, Devastacija, Imaginacija

26.09.2016.

Silvije Novak, partner u 3LHDu, biti će jedan od sudionika na okruglom stolu Rehabilitacija turizma: Ignorancija, Devastacija, Imaginacija koji se održava u sklopu ovogodišnje završne Artur konferencije Rehabilitacija prostora u Zagrebu 29. rujna. Na okruglom stolu raspravljat će se o temama rehabilitacije krajolika "ranjenog i osakaćenog" izgradnjom, oblikovanja turistički atraktivne ponude, rehabilitacije zapuštene turističke arhitekture, regulacije modela i oblika turističke ponude.
 Više o okruglom stolu ovdje.

Previous