Trenutno aktivna gradilišta 3LHDovih projekata

30.03.2017.

Trenutno je aktivno osam gradilišta 3LHDovih projekata različitih tipologija: dva stambena projekta, tri hotela, dva restorana i sportsko-rekreacijski centar. Gradilišta se nalaze u Guangzhou, Rovinju, Srebrenu, Zagrebu i Đurđevcu. Osim tipologija projekti se razlikuju i po mjerilima, pa tako najmanji Restoran L u Rovinju ima 191m2 dok je površina najvećeg Hotela LN Garden Resort u Kini 55000m2. 
 

Previous