Zelenom paviljonu 3LHDa prva nagrada na natječaju za kantinu / restoran

14.12.2010.

Projekt 3LHDa, Zeleni paviljon, osvojio je 1. nagradu na natječaju za kantinu / restoran u Kampusu Agronomskog i Šumarskog fakulteta. Ideja novog Paviljona / Restorana je da se konstruira prostor maksimalno uvažavajući kvalitetno visoko drveće na parceli. Mapiranjem postojećeg drveća potpuno se definira preostali mogući teritorij za izgradnju. Podizanjem "izrezanog" zelenog teritorija u zrak, dobiva se prostor "ispod". Duž cijelog ruba krova je formirana tzv. vegetativna streha, osnovni oblikovni i funkcionalni element i sezonski regulator svjetla.

Više o projektu ovdje.

Previous