Alternativna morfologija suvremene hrvatske arhitekture Tokio

Međunarodno udruženje arhitekata

01. January 2011

U Tokiju je u sklopu kongresa međunarodnog udruženja arhitekata otvorena izložba Alternative Morphology of Contemporary Croatian Architecture. Izložena je serija projekata koji predstavljaju segment hrvatske suvremene arhitekture koja se ne povezuje sa krutim, euklidskim arhitektonskim jezikom, već sa neprekinutim tokom oslobođenih arhitektonskih prostora, oblikovanim i uklopljenim u krajolik. 3LHD predstavljen je projektima Splitske Rive i Centra Zamet. 
 

Previous