Avangarda i kontinuitet, Piran

01. January 2011

Izložba "Kontinuitet modernosti - fragmenti hrvatske arhitekture od modernizma do 2010." nakon Beča, Skopja, Bukurešta, Novog Sada, Amsterdama, Pečuha, Sarajeva, Beograda, Maribora, Barcelone, Madrida, Pamplone i Rijeke postavljena je i u Piranu. Uvodni govor održao je Andrija Rusan, autori izložbe su Adolph Stiller, Vera Grimmer, Tadej Glažar, Maroje Mrduljaš i Andrija Rusan. Dizajn izložbenih panoa potpisuje Studio Rašić. Izložba ostaje otvorena do 13.12.2011. 
 

Previous