Dvorana Bale

Jadrankamen

15. May 2009

U sklopu Simpozija kamenarstva koji se od 14-16.05 2009 održava u Pučišćima na Braču, Marko Dabrović, partner i jedan od osnivača 3LHDa održao je predavanje u kojem je predstavio nagrađeni projekt Sportske dvorane Bale koji je ove godine osvojila nagradu "Kamen u arhitekturi" 2009 koju je dodjeljuje organizator simpozija "Jadrankamen".

Previous