Graditi demokraciju - lokalni urbanizam

Arhitektonski Fakultet u Ljubljani, katedra za urbanizam

20. June 2013

Seminar o urbanizmu pod nazivom "Graditi demokraciju - lokalni urbanizam" u organizaciji katedre za urbanizam ljubljanskog fakulteta arhitekture održava se 20. Lipnja u Ljubljani. Posebna pažnja biti će posvećena rješavanju urbanističkih problema lokalnih zajednica. Seminar je usmjeren na predstavljanje i evaluaciju najnovijih pristupa u projektiranju zahvata u prostoru za koje je karakteristično stvaranje razvojnih ciljeva odozdo prema gore. Tražit će se rješenja u obliku teorijskih predavanja i tehničkih rasprava na kojima će sudionici uz vodstvo moderatora razgovarati o unaprijed odabranim projektima s temom održivog razvoja koji se provode od strane općine u suradnji sa stručnim institucijama i javnosti. Na seminaru će sudjelovati i Saša Begović iz 3LHDa i predstaviti prostorno programsku studiju razvoja baljanskog priobalja. 
 

Previous