Izložba Mies van der Rohe, Leuven

Stad en Architectuur

01. January 2012

Izložba najboljih europskih projekata nominiranih za nagradu Mies van der Rohe 2011. otvara se 22. ožujka u Leuvenu. Izložba će trajati do 28. travnja, postavljena je u Muzeju M. Projekte su izabrali članovi žirija a osim putujuće izložbe uključeni su i u katalog nagrade. Na izložbi su predstavljeni maketom i video materijalima. Osim što prepoznaje i nagrađuje izvrsnost u suvremenoj arhitekturi, nagrada Mies van der Rohe potiče arhitekte da rade na projektima i izvan svojih nacionalnih granica te doprinose izgradnji jače i kreativnije Europe. 
 

Previous