Kamen u arhitekturi 2009

Jadrankamen d.d.

15. May 2009

Dvorani Bale i studiju 3LHD u Pučišćima na Braču 15.05.2009 dodijeljena je nagrada Jadrankamena "Kamen u arhitekturi" za 2009. Nagrada se dodjeljuje svake 2 godine na osnovi vrednovanja cjelokupnog profesionalnog rada ili pojedinog projekta, a ove godine za inovativan način primjene arhitektonskog građevnog kamena. Žiri u sastavu Dinko Kovačić, Nikola Bašić, Nenad Fabijanić, Nikola Popić, Emil Šverko, Velibor Jukić i Jurica Tomaš nagradio je dvoranu Bale stavljajući je u kontekst obećavajuće, kako estetske tako i pragmatične budućnosti upotrebe kamena u našim prostorima i okolnostima.

Previous