NEBgS Bologna - The Maieutics of the City

New European Bauhaus

30. November 2021

Saša Begović, partner u 3LHDu, bio je jedan od predavača na NEBgS Bologna - The Maieutics of the City, programu u sklopu inicijative New European Bauhaus. Pružio je detaljniji uvid u pristup temi transformacije gradova s naglaskom na projekte Revitalizacije zone Gredelj i rekonstrukcije kina Urania.

Previous