Praznici nakon pada Graz

Graz House of Architecture

01. January 2012

Projekt Hotela Lone bit će predstavljen na izložbi "Praznici nakon pada", koja se 17. listopada otvara u prostorijama HDA (Graz House of Architecture) u Grazu. Izložba nudi prikaz preobrazbe velikih turističkih naselja na jadranskoj obali nakon dezintegracije bivše Jugoslavije, kraja socijalističkog samoupravljanja i početka privatizacije. Danas, ovisno o njihovoj lokaciji i angažmanu njihovih novih vlasnika, ovi projekti, mnogi od njih visoke kvalitete, su ili nažalost ruševine, ili suptilno preuređeni ili - njih samo nekoliko - značajno nadograđeni ili novoizgrađeni. Kuratori izložbe su teoretičar arhitekture i umjetnik Michael Zinganel, te kritičar Maroje Mrduljaš. 
 

Previous