Predavanje o digitalizaciji u arhitekturi na Design Districtu u Rovinju

24. November 2023

Jedan od predavača na konferenciji arhitekata i dizajnera u sklopu Design Districta 2023 bio je i Marko Dabrović. Markovo predavanje „VOLUM3 – kako digitalne tehnologije mogu pomoći održivom projektiranju i gradnji“ uklopilo se u program konferencije kojoj je fokus bio na materijalima i digitalizaciji u kontekstu globalnog dizajna i novih praksi u arhitekturi i uređenju. Misija konferencije bila je istražiti ključne teme kao što su kružna ekonomija u arhitekturi i dizajnu interijera, klimatski što neutralnija urbanizacija te uloga dizajnera i arhitekata u održivoj gradnji i opremanju. 
Zanimljivi predavači i govornici podijelili su vlastita iskustva uspješno implementiranih principa kružne ekonomije kao što su modularni dizajn, recikliranje, ponovna upotreba materijala, arhitektonske inovacije i efikasna rješenja.

Previous