Radionica projekta Europske unije digiNEB – Digital Ecosystems for the New European Bauhaus

TU Delft (digiNEB koordinator) i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

20. September 2023

Usvajanje digitalnih alata i rješenja nužno je za unaprjeđenje sadašnje i buduće prakse u arhitekturi i srodnim disciplinama. Koji alati se koriste i razvijaju? Odgovaraju li mogućnosti usvajanja novih znanja te razvoja novih platformi, potrebama i kontekstu u kojem istraživači, studenti, nastavnici i arhitekti rade? Što možemo zaključiti o njihovoj dostupnosti i upotrebi u različitim mjerilima?
Ovo su neka od pitanja na koja je radionica “Digital Built Environment: Tools, Projects, and Future Directions in Practice, Research, and Education” održana 20. rujna u prostorima DAZa ponudila odgovore.
Organizatori su bili TU Delft (digiNEB koordinator) i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a namijenjena je bila studentima, arhitektima, predstavnicima strukovnih tijela i drugoj zainteresiranoj publici.
Marko Dabrović bio je jedan od sudionika, te je u sklopu programa predstavio ulogu digitalnih alata i rješenja u unaprjeđenju vještina i znanja stručnjaka u izgrađenom okolišu.
 

Previous