3LHD interakcije
realizacija, Zagreb, 2015.

Više od 20 godina djelovanja arhitektonskog studija 3LHD, autora nekih od ključnih radova novije hrvatske arhitekture poput Hotela Lone u Rovinju, splitske rive ili sportskog i javnog centra Zamet u Rijeci, obilježeno je promjenama u arhitektonskoj praksi. Tijekom kontinuiranog rasta ureda i povećanja opsega i složenosti zadataka 3LHD je razvio metodologije rada u kojima je arhitektonski ured u prvom redu platforma za koordiniranu proizvodnju i razmjenu znanja. Dinamike razvoja i provedbe velikih projekata zahtijevale su inovacije u strukturiranju i organizaciji ureda kako bi se osigurala intenzivna i učinkovita suradnja unutar samog 3LHD-a. Složenost projekata dovela je do brojnih plodonosnih suradnji s kreativcima iz raznih disciplina, od umjetnika i dizajnera do statičara i tehnologa koji su od početka projektiranja uključeni u razvoje arhitektonskih koncepata. Osjetljivost zadataka s kojima se ured suočavao, doveo je i do snažne medijske eksponiranosti projekata 3LHD-a i žustrih debata koje su arhitekturu dovele u fokus javnog interesa. Svi ti fenomeni, koji se mogu podvesti pod zajednički pojam interakcije, osnova su izložbenog projekta koji raščlanjuje i problematizira metode kreativnog rada i suradnji, složenost procesa realizacije građevina te javnu recepciju i učinke projekata. Umjesto retrospektive jednog ureda, izložba afirmira kolektivnu kreativnost i interakcije svih sudionika u procesu nastanka arhitekture.

Izložba se tretira kao redovni projekt 3LHD-a s rednim brojem 250 te nastaje kao kolektivni rad užega projektnog tima, čitavog studija i suradnika. Sadržaj i postav izložbe projektirani su paralelno, kao cjelina. Postav je baziran na modularnom trodimenzionalnom sustavu koji služi za realizaciju "interijerskoga grada" unutar prostora za povremene izložbe MSU-a. Sadržaj se razvija kroz niz samostalnih tematskih cjelina koje problematiziraju različite vidove nastanka i korištenja arhitekture. Fokus izložbe nije na pojedinačnim objektima, nego na znanjima uključenima u procese projektiranje i građenja, te na performansama arhitekture. Na prezentacijama pojedinih dionica projekata radili su arhitekti 3LHD-a koji su i izvorno bili ili su još uvijek uključeni u njihov razvoj ili realizaciju, pri čemu se nastojalo zadržati izvornost prikazanog materijala i afirmirati individualne doprinose unutar studija. Kako bi se vjerodostojno rekonstruirale ideje, koncepti i radni procesi, u razvoj izložbe su aktivno uključeni suradnici i koautori projekata 3LHD-a koji su sudjelovali u konceptu prezentacije svojih radova i doprinosa. Izvođači-kooperanti izradili su replike fizičkih elemenata realizacija 3LHD-a u stvarnom mjerilu. Posjetiteljima je prepušteno da sami odabiru teme kojima će posvetiti pažnju i otkrivaju veze između pojedinih cjelina.

NAZIV PROJEKTA 3LHD interakcije

BROJ PROJEKTA 250

PROGRAM javno, kultura

STATUS realizacija

PROJEKTIRANJE 2015-2016

GRADNJA 2015-2016

LOKACIJA Hrvatska, Zagreb, Avenija Dubrovnik 17

ORGANIZATOR IZLOŽBE 3LHD

AUTORI I PRODUCENTI IZLOŽBE 3LHD

KUSTOS Maroje Mrduljaš, Antun Sevšek

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Maroje Mrduljaš, Antun Sevšek, Saša Košuta, Dora Lončarić

SURADNICI PROJEKTNOG TIMA Maja Milojević, Jure Živković, Jan Ružić, Branimir Turčić, Ivana Šajn, Iva Peručić, Maša Milovac, Paula Kukuljica, Krunoslav Szoersen, Dragana Šimić, Nives Krsnik Rister, Koraljka Brebrić Kleončić, Vibor Granić, Tomislav Soldo, Sanja Jasika Lovrić, Uršula Juvan, Duje Katić, Nevena Kuzmanić, Leon Lazaneo, Kristina Marković, Irena Mažer Hranuelli, Ana Mikelić, Nikolina Muža, Zorislav Petrić, Vesna Šoić, Deša Ucović, Matija Zrnić, Marijana Pivac, Ankica Puljić

IZVRŠNI PRODUCENTI Romana Ilić, Bruno Bahunek

MENADŽER PRODUKCIJE Mladena Žarković

ASISTENTI PRODUKCIJE Olja Gešvind, Koraljka Mandarić

GRAFIČKI DIZAJN Damir Bralić, Lana Grahek, Niko Mihaljević, Hrvoje Živčić

PROJEKT KONSTRUKCIJE Palijan - Ivan Palijan

ASISTENT IZLOŽBE Muzej suvremene umjetnosti - Ana Bedenko

ODNOSI S JAVNOŠĆU Mladena Žarković
Muzej suvremene umjetnosti - Jadranka Pintarić, Sonja Barbarić

TEHNIČKA REALIZACIJA IZLOŽBE Muzej suvremene umjetnosti - Dušan Stupar, Filip Zima, Darko Čopec, Zdenko Zavalić

IZVOĐAČI POSTAVA Tom d.d. Uskoplje
Internova
ARS Kopija
Stolarija Koren
AVC