Autobusni terminal Žabica
projekt u izradi, Rijeka, 2005.

Projekt novog autobusnog terminala i garažne kuće za 900 vozila u Rijeci je jedan od prvih koraka "osvajanja" područja riječke luke, koja se polako počela otvarati gradu. Lokacija se nalazi u dijelu riječke luke koja je oduvijek bila zatvorena za javnost, između željezničkog kolodvora, robnog terminala i putničke luke. Jedan od važnih određujućih faktora oblikovanja je različitost u mjerilu između lučkih skladišta sa jedne i gradskih blokova sa druge strane. Nova zgrada terminala dužinom od 300 metara reminiscira masivnost skladišta, dok su urbani blokovi odredili visinski gabarit i podjelu kuće u zone - blokove sa atrijima. Područje novog terminala okruženo je svim mogućim vrstama prometa - željezničkim, teretnim, lučkim, cestovnim i pješačkim pa je nova infrastruktura zgrade postala urbana strategija, puno više od same arhitekture. Unutar zgrade terminala smješteni su trgovački prostori, autobusni terminal s 18 perona, bus depo za 14 autobusa, javna garaža za 900 vozila, poslovni i javni sadržaji na višim etažama, te višenamjenska dvorana u dijelu obnovljenog postojećeg skladišta. Pješački pristupi osigurani su iz Krešimirove ulice, novooblikovanog trga Žabica i produžene ulice Riva, a svi se objedinjuju na najnižem nivou zgrade, od kuda kreću na više etaže. Projektiranjem je stvoren kvalitetan i dostupan "pješački otok" autobusnog kolodvora sa kojeg je omogućen pristup peronima, bez preklapanja pješačkog i kolnog prometa. Konstrukcija i fasada su čelične i svojevrsna su posveta lučkim kranovima i konstrukcijama, a ujedno omogućavaju veće raspone i kvalitetnije oblikovanje prostora.

NAZIV PROJEKTA Autobusni terminal Žabica

BROJ PROJEKTA 123

PROGRAM javno, infrastruktura, poslovno

STATUS projekt u izradi

LOKACIJA Hrvatska, Rijeka, Krešimirova ulica - Trg Žabica - Produžena Riva

OBUHVAT 14818 m²

BRUTO POVRŠINA 55246 m²

TLOCRTNA POVRŠINA 13258 m²

NADMORSKA VISINA 1.10 m

KLIJENT Grad Rijeka

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Tin Kavurić, Krunoslav Szoersen, Dragana Šimić, Joško Kotula, Tomislav Soldo, Josipa Knez, Margareta Spajić

SURADNICI PROJEKTNOG TIMA Irena Mažer Hranuelli, Paula Kukuljica, Željko Mohorović, Ivan Milonja, Lucija Staničić

PROJEKT KONSTRUKCIJE Palijan - Ivan Palijan

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Termoinženjering projektiranje - Branko Šegotić, Neven Budija

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE Hit-projekt - Slavko Šimunović

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA IPZ-elektroinženjering 22 - Branko Čorko

PROJEKT DUBOKOG TEMELJENJA Institut IGH d.d. PC Rijeka - Željko Arbanas

PROJEKT PROMETA Institut IGH d.d. PC Rijeka, Višnja Gudac

FIZIKA ZGRADE, PROJEKT DETALJA Mateo Biluš

PROJEKT ZAŠTITE OD POŽARA / STRATEGIJE / SIGURNOSTI TERMOZOP PROJEKT - Željko Stipković

PROJEKT ZAŠTITE NA RADU Zavod za zaštitu na radu Rijeka - Ivica Babić

VIZUALIZACIJE Boris Goreta
Studio 3LHD

LINKOVI Grad Rijeka