Sportsko-rekreacijski centar Đurđevac
realizacija, Đurđevac, 2018.

Sportsko-rekreacijski centar smješten je uz Stari grad Đurđevac, u blizini park-šume Borik. Idejno rješenje centra obuhvatilo je široki spektar sportskih i rekreativnih sadržaja, a za sada je izvedena zgrada nogometnog stadiona. Svi sadržaji planiranog centra povezani su mrežom staza i šetnica koja se nadovezuje na pješačke putanje okolnih prostora - centra grada, livade iza Starog grada, hotela Picok i park-šume Borik.
Zgrada nogometnog stadiona centralni je element u prostoru sportsko-rekreacijskog centra. Ciljana kategorizacija zgrade i budućih otvorenih igrališta je stadion UEFA 1.kategorije. Riječ je o prizemnoj građevini s prohodnim javnim krovom koji je ujedno pristupna staza do tribina kapaciteta 200 sjedećih mjesta. Pješačka komunikacija uzdiže se do krova građevine te se s druge strane objekta spušta i povezuje s terenom. Time krov postaje prohodna terasa, djelomično natkrivena nadstrešnicom koja se proteže i iznad tribina. Visinska razlika između krova i terena artikulirana je stepenastim ozelenjenim terasama. Uz kaskadnu formu zgrade, glavni oblikovni element je vidljivi beton u žutoj boji inspiriran obližnjim lokalitetom - geografsko-botaničkim rezervatom "Đurđevečki peski".
Cilj oblikovanja bila je interpretacija funkcionalnih elemenata stadiona na suvremeni način uz što bolje uklapanje zgrade u sredinu koja ju okružuje. Drvena konstrukcija nadstrešnice, ozelenjene terase i mreže sa zelenilom na stražnjoj strani zgrade uvode element prirode koji daje novi vizualni i taktilni doživljaj.
U interijeru su osim funkcionalnih sadržaja (svlačionice, ambulanta, prostor za medije, tehnički i servisni prostori) dva uredska prostora, caffe bar i VIP salon.

NAZIV PROJEKTA Sportsko-rekreacijski centar Đurđevac

BROJ PROJEKTA 237

PROGRAM sport, turizam

STATUS realizacija

PROJEKTIRANJE 2014-2016

GRADNJA 2017-2018

LOKACIJA Hrvatska, Đurđevac, A. Radića 23

OBUHVAT 35404 m²

BRUTO POVRŠINA 855 m²

VOLUMEN 3185 m³

TLOCRTNA POVRŠINA 1601 m²

NADMORSKA VISINA 116 m

KLIJENT Stari Grad

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Paula Kukuljica, Koraljka Brebrić Kleončić, Nikolina Muža, Vibor Granić, Marijana Pivac, Ana Mikelić

SURADNICI PROJEKTNOG TIMA Centura - Marko Piljek, Ivan Piljek

PROJEKT KONSTRUKCIJE Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Krešimir Tarnik - Krešimir Tarnik

FIZIKA ZGRADE AKFZ studio - Mateo Biluš

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Eksperterm - Igor Karačić

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA ETS - Farago - Alen Farago

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE Viking - Ivan Vajdić

PROJEKT PROMETA Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Krešimir Tarnik - Mate Ćurić

PROJEKT KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE Kreativni Krajobrazi - Kaja Šprljan Bušić

GEODETSKI PROJEKT Vektra - Iva Novak Cikač

PROJEKT ZAŠTITE OD POŽARA Inspekting - Josip Radeljić

PROJEKT ZAŠTITE NA RADU Inspekting - Milan Carević

TROŠKOVNIK Forel projekt - Lucija Ivas

POSEBNI PROJEKTI Dekode - Zoran Divjak