Urbanistički plan Duilovo
projekt, Split, 2009.

Namjera projekta uređenja Duilova pod radnim imenom SWS 2015, bila je oplemeniti južno pročelje Splita s urbanom infrastrukturnom regulacijskom matricom, te afirmirati ideju izlaska grada na obalu. Ovo je posljednja lokacija na splitskoj obali na kojoj se može ostvariti kvalitetni urbani kontakt s morem, intenzitet kojega bi bitno utjecao na redefiniranje puno širih prostornih odnosa od onih zadanih natječajnim programom. Sličan potencijal na splitskom poluotoku sadrži još samo sjeverni dio Splita na potezu od Lore do Solina, koji je pogodniji za osmišljavanje suvremene poslovne zone ali tek kad se za takvim programima stvori potreba.
Temeljno polazište ovog projekta je dovesti grad na more u punom intenzitetu - odnosno biti na moru i s morem funkcionalno povezan, na način kako su to napravili danas vodeći europski i svjetski gradovi, provođenjem smišljenih i dugoročnih politika prostornog razvoja - poput Barcelone, Valencije, Roterdama, Sidneyja i dr..

NAZIV PROJEKTA Urbanistički plan Duilovo

BROJ PROJEKTA 167

PROGRAM javno, urbanizam

STATUS projekt

LOKACIJA Hrvatska, Split

KLIJENT Grad Split

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Danira Matošić, Martina Ružić, Filip Dubrovski, Gorana Barbarić, Dražen Pejković