2.međunarodna BIM konferencija
2. prosinac 2017

Sudjelujemo na 2. međunarodnoj Konferenciji o korištenju Building Information Modeling procesa izrade projekata koja se ove subote održava u Velikoj dvorani Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Konferencija će dati pregled teorijskog i praktičnog aspekta procesa, međunarodnog i lokalnog znanja i iskustva s korištenjem BIM-a.