UHA realizacije 2005 - nagrada Bernardo Bernardi

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

30. November 2005

Udruženje hrvatskih arhitekata dodijelilo je studiju 3LHD nagradu Bernardo Bernardi za 2005. godinu, uz obrazloženje: "Privremeni interieur standardiziranog paviljona proizvodnjom događaja pomoću arhitektonskih i ne-arhitektonskih sredstava na metaforičan, izražajno reduciran i suptilan način interpretira temu svjetske izložbe i re-prezentira dio naše stvarnosti." 
 

Previous